JNA 35, 23273 Novo Miloševo, Srbija, 023/783-155, banatskikulturnicentar@gmail.com

Predstavljanje romana „Bapa” i „1934.” Radovana Vlahovića u Zrenjaninu

Predstavljanje romana „Bapa” i „1934.” (nastavak romana „Bapa”) Radovana Vlahovića održano je 15. 12. 2017. godine u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanina, tokom trajanja izložbe posvećene Urošu Prediću.
O knjizi govorili: Radovan Vlahović, autor, i Marija Tanackov, književni kritičar. Odlomke iz romana govorila je Senka Vlahović. Moderator programa: Duška Kolarov, bibliotekar muzeja i profesor srpskog jezika i književnosti.

Radovan Vlahović, autor.

Publika.
Više o romanu „1934.”:


Promocija knjige „Velikokikindski privilegovani distrikt” u Kikindi

Promocija knjige Velikokikindski privilegovani distrikt” Tijane Rupčić, u izdanju Banatskog kulturnog centra, održana je 14.12.2017. godine u Kulturnom centru Kikinda.

O knjizi govorili: Tijana Rupčić, autorka, Srđan Sivčev i Marko Milošev, istoričari, 
i Radovan Vlahović, izdavač i urednik. 

Tijana Rupčić, autorka.

Publika.

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina sa teritorije Grada Kikinde. Konkurs su raspisali Grad Kikinda i Banatski kultu­rni centar u 2017. godini, a odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak, predsednica skupštine Grada Kikinde i Radovan Vlahović, direktor Banatskog kulturnog centra.

Više o knjizi na:

„Sunčan dan: Zbornik radova”

72 str, broš. povez, ilustr, 20 cm, 2017. god.
ISBN 978-­86-­6029-­346-­8

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

Festival umetničkog stvaralaštva osoba sa sme­tnjama u razvoju i invaliditetom pod nazivom „Sunčan dan” održan je po prvi put u Banatskom kulturnom cen­tru u Novom Miloševu 15. maja 2017. godine, kada su i dodeljene nagrade za najbolje likovne i literarne radove na osnovu konkursa.

Festival „Sunčan dan” Banatski kulturni centar orga­nizovao je u saradnji sa Centrom za pružanje usluga soci­jalne zaštite iz Kikinde u okviru projekta Gradovi u foku­su Ministarstva kulture republike Srbije i Opštine Novi Bečej. 

U okviru festivala dodeljene su nagrade za najbolje likovne i literarne radove, nastupili su autori nagrađe­nih literarnih radova, održan je umetnički program oso­ba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a posetioci su mogli da pogledaju dve izložbe: izložbu likovnih ra­dova pristiglih na konkurs i samostalnu izložba Nikole Vlahovića Nikassa, po čijoj knjizi poezije festival nosi na­ziv „Sunčan dan”. 

Svi nagrađeni likovni literarni radovi objavljeni su u ovom zborniku, kao i likovni radovi Nikole Vlahovića Nikassa. 

Više o manifestaciji i dobitnicima nagrada:
http://banatskikulturnicentar.blogspot.rs/2017/05/odrzan-suncan-dan-festival-umetnickog.html

Predstavljanje romana „1934.” Radovana Vlahovića u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu

Promocija novog romana Radovana Vlahovića pod nazivom „1934.” (nastavak romana „Bapa”, knjiga druga), u izdanju Banatskog kulturnog centra, održana je 2. decembra 2017. godine u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu.


Govorili su: književni kritičar Marija Tanackov i autor. Moderator: Senka Vlahović.


Muzički deo programa: Srna Stanojlović, klavir. 

Publika na promociji knjige.

Više o knjizi na:

Živica Brusin: „Ulica što vodi u nebo”

Edicija POEZIJA
80 str, 20 cm, 2017. god.
ISBN 978-86-6029-328-4

Cena: 500 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com


Za poeziju on kaže: „Pesme su nad čudima čudo” i zaista je Živica u pravu ako znamo da poe­zi­ja često pomera granice naših spoznaja o nama sa­mi­ma, o svetu koji nas okružuje, o našim unutra­šnjim previranjima ko­ja izvlačimo peva­­njem, kao mišljenjem, na svetlo dana iz dubina naših duša koje su često, pod pritiskom sva­kodne­vnih prozai­čnih briga, stisnute i zgrčene, neo­slo­bođene u dovo­ljnoj meri da se iskažu, kako pred sobom, tako pred svetom.

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović


Odavno nisam čitao, stihom izraženo, više­smisle­no kazivanje koje sagledava sve aspekte čo­veko­vog bitisanja, a potpuno originalnim, ličnim na­či­nom opevano.
Sve zlo koje nas snalazi plod je naših tvorbi, i sami mu neprekidno hranimo postojanje: strahovima, be­­som, srditim reakcijama, ogovaranjem, podmetanjem i sličnim osećajima negativne konotaci­je. Zato Živica pe­va: /Nije to đavo onaj pravi, /njega sam rodio ja u svojoj gla­vi. /
Izvod iz recenzije
Milorad Kuljić

Slobodan Suvajdžić: „Tajno ruže u mirise zašle"

Edicija KNJIŽEVNOST ZA DECU
64 str, 20 cm, 2017. god.
ISBN 978-86-6029-347-5

Cena: 400 din
Knjigu možete poručiti puzećem na mejl:
banatskikulturnicentar@gmail.com

...u zbirci „Tajno ruže u mirise zašle”, pesnik je doživeo i proživeo, a uz to je ostao veliko dete pa iskreno reaguje i rezonuje onako kako bi, na date situacije, reagovali i njegovi čitaoci. Na nasušnu po tre bu svakog deteta – igru, Suvajdžić odgovara poezijom, koja ima i elemente igre, a ponekad i pustolovine. Jačinom slika, odmerenim i primerenim jezikom, melodičnim ritmom i sugestivnošću izrečenog uvlači i čitaoca u tu avanturu.

Slobodan Suvajdžić je našao pravu meru u odnosu između književnog i pedagoškog, tako da jedno drugom ne smeta nego da se nadopunjuju, uprkos teorijama koje se poslednjih godina po javljuju u književnoj kritici: da didaktičnost, isticanje pouke, u književnosti za decu treba suzbiti i iz nje izbaciti. Književnost za najmlađe, nesamo od vremena prosvetiteljstva, nego i mnogo ranije,ima i treba da ima i sa znaj ni i vaspitni karakter, s tim da pisac mora biti svestan, a ovaj autor to jeste, sopstvene odgovornosti u procesu formiranja ličnosti svojih čitalaca.

Izvod iz recenzije
Dragan Batinić

Knjiga pesama za decu „Tajno ruže u mirise zašle” se sastoji od tri ciklusa koji su sinhronizovani na jedan vispren i umetnički način u čitavu zbirku, tako da se pred našim najmlađim čitaocima (a može se reći i slušaocima, jer knjiga je pogodna i za decu u predškolskom uzrastu) zaista otvara kao jedna predivna ruža i cvet koji mami ne samo mirisom, već i pesničkim slikama ritmom i rimom, a ponajviše temama kojima se pesnik bavi.

Pesme Slobodana Suvajdžića su bliske dečijem svetu, i svojom razigranošću i raspevanošću se nude njihovoj mašti da što bolje spoznaju i upoznaju svet oko sebe.

Izvod iz recenzije
Radovan Vlahović